Calendario de días inhábiles

Considéranse inhábiles, para os efectos do cómputo de prazos, os sábados, os domingos e os días declarados como festas laborais, agás para os procedementos relativos á Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia, para os cales o sábado se considera día hábil.

Para o 2020, os días inhábiles na Comunidade Autónoma de Galicia son os que figuran no artigo 1 do Decreto 81/2019, do 27 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2020, na columna 'Galicia' do anexo da Resolución do 3 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2020 e no BOP número 218 na columna Santiago de Compostela:

 

 • Aninovo: 01/01/2020
 • Epifanía do Señor: 06/01/2020
 • Martes de entroido: 25/02/2020
 • San Xosé: 19/03/2020
 • Xoves Santo: 09/04/2020
 • Venres Santo: 10/04/2020
 • Festa do Traballo: 01/05/2020
 • Ascensión: 21/05/2020
 • San Xoán: 24/06/2020
 • Día Nacional de Galicia: 25/07/2020
 • A Asunción: 15/08/2020
 • Día da Hispanidade: 12/10/2020
 • Inmaculada Concepción: 08/12/2020
 • Nadal: 25/12/2020