Calendario de días inhábiles

Considéranse inhábiles, para os efectos do cómputo de prazos, os sábados, os domingos e os días declarados como festas laborais, agás para os procedementos relativos á Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia, para os cales o sábado se considera día hábil.

Para o 2019, os días inhábiles na Comunidade Autónoma de Galicia son os que figuran no artigo 1 do Decreto 134/2018, do 10 de outubro, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2019, e na columna 'Galicia' do anexo da Resolución do 16 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2019:

 • Aninovo: 01/01/2019
 • San Xosé: 19/03/2019
 • Xoves Santo: 18/04/2019
 • Venres Santo: 19/04/2019
 • Festa do Traballo: 01/05/2019
 • Día das Letras Galegas: 17/05/2019
 • Día Nacional de Galicia: 25/07/2019
 • A Asunción: 15/08/2019
 • Día da Hispanidade: 12/10/2019
 • Todos os Santos: 01/11/2019
 • Día da Constitución: 06/12/2019
 • Nadal: 25/12/2019