Calendario de días inhábiles

Considéranse inhábiles, para os efectos do cómputo de prazos, os sábados, os domingos e os días declarados como festas laborais, agás para os procedementos relativos á Lei 7/2015, do 7 de agosto, de iniciativa lexislativa popular e participación cidadá no Parlamento de Galicia, para os cales o sábado considérase día hábil.

Para o 2024, os días inhábiles na Comunidade Autónoma de Galicia son os que figuran no artigo 1 do Decreto 112/2023, do 29 de xuño, polo que se determinan as festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2024, na columna 'Galicia' do anexo da Resolución do 23 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de traballo, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2024 e no BOP número 191 na columna Santiago de Compostela:

 

 • Aninovo: 01/01/2024
 • Epifanía do Señor: 06/01/2024
 • Xoves Santo: 28/03/2024
 • Venres Santo: 29/03/2024
 • Festa do Traballador: 01/05/2024
 • Ascensión: 09/05/2024
 • Día das Letras Galegas: 17/05/2024
 • Día Nacional de Galicia: 25/07/2024
 • Asunción da Virxe: 15/08/2024
 • San Roque: 16/08/2024
 • Festa Nacional de España: 12/10/2024
 • Tódolos Santos: 01/11/2024
 • Día da Constitución Española: 06/12/2024
 • Natividade do Señor: 25/12/2024