Descarga de formularios e de modelos de solicitude

A continuación ofrécese unha listaxe actualizada dos modelos de solicitude e dos formularios que vostede poderá empregar nas súas relacións co Parlamento de Galicia.

Proposición de Lei de Iniciativa Popular

Proposición de Lei de Iniciativa Popular (galego)

Proposición de Lei de Iniciativa Popular (castelán)

Ampliación de prazo de recollida de firmas (galego)

Ampliación de prazo de recollida de firmas (castelán)

Solicitude de reintegro de gastos (galego)

Solicitude de reintegro de gastos (castelán)

Proposición Non de Lei de Iniciativa Popular

Proposición Non de Lei (persoa física - galego)

Proposición Non de Lei (persoa física - castelán)

Proposición Non de Lei (persoa xurídica - galego)

Proposición Non de Lei (persoa xurídica - castelán)

Ampliación do prazo de recollida de sinaturas (galego)

Ampliación do prazo de recollida de sinaturas (castelán)

Solicitude de reintegro de gastos (galego)

Solicitude de reintegro de gastos (castelán)

Dereito de petición

Dereito de petición (persoa física - galego)

Dereito de petición (persoa física - castelán)

Dereito de petición (persoa xurídica - galego)

Dereito de petición (persoa xurídica - castelán)

Preguntas de iniciativa popular

Preguntas de iniciativa popular (galego)

Preguntas de iniciativa popular (castelán)

Achegas a procedementos lexislativos

Achegas a procedementos lexislativos (galego)

Achegas a procedementos lexislativos (castelán)

Acceso a información pública

Acceso a información pública (galego)

Acceso a información pública (castelán)

Solicitude de bolsas

Solicitude de bolsas (galego)

Solicitude de bolsas (castelán)

Inscrición en procesos selectivos

Inscrición en procesos selectivos (galego)

Inscrición en procesos selectivos (castelán)

Traslado de documentación a outras administracións

Traslado de documentación a outras administracións (galego)

Traslado de documentación a outras administracións (castelán)

Documentación doutras administracións

Documentación doutras administracións (galego)

Documentación doutras administracións (castelán)

Xestión de dereitos de protección de datos

Xestión de dereitos de protección de datos (galego)

Xestión de dereitos de protección de datos (castelán)

Outros

Instancia xenérica (galego)

Instancia xenérica (castelán)

Alegacións (galego)

Alegacións (castelán)

Recurso (galego)

Recurso (castelán)

Renuncia (galego)

Renuncia (castelán)