Canles de comunicación

Para resolver as dúbidas que teña á hora de utilizar os servizos electrónicos incluídos nesta sede, o Parlamento de Galicia pon á súa disposición as seguintes canles de contacto:

  • A través do sitio web institucional www.parlamentodegalicia.gal
  • A través desta sede electrónica, as vinte e catro horas do día
  • Por vía telefónica, chamando ao número 981 551 300, de luns a venres de 8.30 a 14.30 h
  • De forma presencial, acudindo ao Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia (rúa do Hórreo, 63, Santiago de Compostela), de luns a venres de 8.30 a 14.30 h e de 16.30 a 18.30 h, e sábados de 09.00 a 14.00 h