INFORMACIÓN DO PROCEDEMENTO

TÍTULO DO PROCEDEMENTO

Documentación doutras administracións

OBXECTO DO PROCEDEMENTO

Presentación de documentación dirixida ao Parlamento de Galicia por parte doutras administracións

DESTINATARIOS

Calquera administración